Category Archives: Bostäder

T4övre i Trelleborg; Ett radikalt trähus med återvunnet tegel, fyra hela våningsplan, två lokaler och tre vindslägenheter att bygga och använda som man själv vill.

     Oavsett var man står ideologiskt i nutidens ofta polariserade diskussion brukar man kunna enas om att byggandet sällan ger upphov till glädjeyttringar. De allra flesta trivs bättre i miljöer som har åtminstone 100 år på nacken än i de stadsdelar som byggts de senaste decennierna. Ändå har många svårt att sätta fingret på […]

Gården påbörjar systemprojektering!

Rosendal-etapp-3-och-Carlshage

Gården har fyllt 85% av bostäderna som är nödvändiga för att medlemsavtalet ska börja gälla och systemprojekteringen påbörjas i oktober. Uppsala kommun har även beslutat att upplåta marken med tomträtt, vilket dramatiskt förbättrat möjligheterna för mindre kapitalstarka medlemmar att vara med i projektet.

omniplan deltar i markanvisningstävling i Trelleborg

Redan på 60-talet slutade tågen gå till den övre järnvägsstationen i Trelleborg. Under många år fanns en bussterminal på platsen, men nu har Pågatågen börjat gå till stationen nere vid hamnen och bussarna har flyttat med. Den detaljplan som staden arbetat fram på platsen läker ihop såret i stadsväven på ett sätt som ger intryck […]

Östergötlands Arkitekturpris 2017

Alla nominerade projekt fanns i Vallastaden, men Sveriges Arkitekters jury valde omniplans bostadshus som det allra bästa. Pristext: iValla (kvarteret Integralen 6) tilldelas Östergötlands Arkitekturpris år 2017 för ett konsekvent genomfört flervåningshus där trämaterialet har fått komma till uttryck i såväl stomme som gestaltning, och med en flexibel och kreativ planlösning som efter hand kan […]

Felleshuset kommer igång igen

Det borde ha varit klart i expot i september 2017, men trots ansträngningarna var det nästintill omöjligt att hitta material och arbetskraft (åtminstone till rimliga kostnader) i Linköping under första halvan av 2017. De entreprenörer som anlitats hoppade av med olika motiveringar, men nu har Pär Harryson Väg & Byggnad kontrakterats som generalentreprenör för de […]

iValla, Vallastaden, Linköping

 Projekt:                            iValla Aktör: Omniplan & Urban Properties | Arkitekt: Omniplan Arkitekter Huset är byggt av trä, ett material som binder koldioxid istället för att vara en miljöbov. Dessutom är huset konstruerat för att vara föränderligt. Genom att hiss och schakt placeras utanför huset och alla installationer dras i installationsgolv skapas unika möjligheter för husets boende att själva flytta väggar, […]

Henriksdalshamnen

Projekt:               Henriksdalshamnen Hammarby Sjöstad, Stockholm Vårt uppdrag:       Konstruktion Byggherre:           Botrygg Bygg AB Korta fakta:          Del av kvarteret med 3 bostadshus med totalt cirka 96 lägenheter, samt restauranger i 2 av husen och lokaler i det tredje. Garage finns under två av byggnaderna. Fasaden i två av husen består av platsgjutna väggar, isolering och puts. […]