Sigridsberg, flytande förskola

Projekt:               Sigridsberg, flytande förskola

Kungsholmen / Fredhäll, Stockholm

Vårt uppdrag:       Egenutvecklat projekt i samarbete med Emil & Emilia och Kungsholmen sdf

Projektledning, arkitektur, konstruktion, inredning

Byggherre:           Omniprojekt

Operatör:             Emil & Emilia

Korta fakta:

Projekttyp:           Specialanpassad förskola för fyra mindre barngrupper placerad i ett flytande skrov.

Tänkt att placeras i befintliga maritima miljöer på orter där det råder brist på lämplig mark eller där det finns skäl att vilja flytta förskolan.

Utvecklad tillsammans med ”Emil & Emilia” för att passa Reggio d’Emilia-inspirerad pedagogik

Area:                   Ca 450m2 LOA

”Byggstart”:          Oklart

Entreprenadtyp:   Delad entreprenad i egen regi