T4övre i Trelleborg; Ett radikalt trähus med återvunnet tegel, fyra hela våningsplan, två lokaler och tre vindslägenheter att bygga och använda som man själv vill.

     T4 Övre- Gårdssidan

Oavsett var man står ideologiskt i nutidens ofta polariserade diskussion brukar man kunna enas om att byggandet sällan ger upphov till glädjeyttringar. De allra flesta trivs bättre i miljöer som har åtminstone 100 år på nacken än i de stadsdelar som byggts de senaste decennierna. Ändå har många svårt att sätta fingret på vad som är fel och ännu svårare är det att hitta recept på hur det ska bli bättre.

Med den nya stadsdelen ”Övre” har Trelleborgs kommun gjort ett förträffligt arbete med att läka ihop staden där en stor parkeringsplats ersatte en gammal järnvägsstation som blev bussterminal. Gatunät och fastighetsindelning harmonierar med 1800-talets småstad alldeles intill. Nu är det upp till de byggherrar som har fått förtroendet att bygga husen att visa hur de kan förvalta möjligheten.

Omniplan har i samarbete med energiexperten Måns Lindgren funderat på hur en ny byggnad kan bli en förebild för växande städer. Det här är vad vi kommit fram till:

STADEN

Skalan är redan bestämd – 22 meter brett och 5 våningar högt stämmer väl med vår uppfattning om husen i den goda staden. Vi vill bidra med att göra bottenvåningen tillgänglig för olika typer av publika verksamheter, med generös takhöjd och en entresol, med stora skyltfönster som kan bli portar, med utrymme i golvet för t ex brunnar och möjlighet att installera restaurangkök. Entrén till trappa och hiss är en klassisk körbar genomfart, som också används för att t ex parkera barnvagnar.

Ett hus i staden måste vara vackert utan att vara påträngande, en del av den ensemble som tillsammans skapar gaturum och torg. Vi hoppas att vi lyckats med uppgiften.

En stad behöver mångfald och variation. Vi lämnar alla våningsplanen som stora öppna flexibla ytor, med plats för rör och kablar i golven. På så sätt kan både nutid och framtid själva bestämma om en våning ska vara bostäder, kontor, en läkarmottagning, ett gruppboende, något helt annat eller en kombination av olika användningar. Stora generella öppningar mot gatan och möjligheten att flytta fönster och balkongdörrar mot gården gör flexibiliteten stor. Badrum och kök kan anslutas var som helst på våningsplanen.

KLIMATET och MILJÖN

Byggnader och byggande står för runt 40% av det globala koldioxidutsläppet, en ännu större andel av t ex avfall och andra miljöproblem. Byggandet är ungefär hälften av detta och byggmaterialen, särskilt betong och stål, står för lejonparten av utsläppen från byggandet.

Med hjälp av byggmaterial från växter, i vår del av världen i första hand trä, kan vi istället använda skogen som en enorm koldioxidfångare och städernas byggnader som en lagringsplats för all den koldioxid som skogarna fångat in. Särskilt effektivt blir det om trät kommer från ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen.

Stora byggnader med trästomme blir allt vanligare, men dessa innehåller normalt lika mycket betong som trä eftersom grundläggningar de senaste 100 åren byggts av betong. I vårt fall vill vi göra även grunden med massivträ, samtidigt som vi ersätter plastisoleringen i mark med cellglas, mineralullen med träfiberisolering och väljer hållbara, robusta material överallt där det är möjligt att välja.

Fasaden mot gatan byggs med mörkt, återvunnet tegel för att passa i Trelleborg och för att vara underhållsfri under lång tid framöver. Förhoppningsvis kan vi också locka lite vildvin att använda den som växthjälp.

Vi gör vårt bästa för att använda solens energi och att vara så resurssnåla som möjligt både i byggandet och när huset används. Vi installerar energieffektiv ventilation, värmeåtervinning, smarta elsystem, massor av integrerade solceller mm.

ENSAMHET och GEMENSKAP

Ett av samhällets allra största problem är den tilltagande ensamheten. För att skapa bättre förutsättningar för samvaro i huset finns det generösa gemensamma utrymmen under det stora glastaket. Där finns också den gemensamma tvättstugan, en bastu, en solterrass och ett litet kök för att öka användbarheten.

Den mest användbara och soligaste delen av innergården delas med alla boende i kvarteret.

Vi hoppas också att det ska finnas en grupp människor som vill kunna använda ett våningsplan tillsammans, kanske med mindre privata lägenheter kopplade till ett centralt gemensamt utrymme, ”klusterlägenheter”.

KOSTNADER och GENOMFÖRANDE

Vi som har utvecklat det här projektet har inte de resurser som krävs för att genomföra bygget. Vi behöver hitta partner som har ett mer långsiktigt intresse av att använda en del av huset eller som på annat sätt vill hjälpa till med genomförandet. Varje våningsplan blir en egen 3D-fastighet med full användningsfrihet. Vindslägenheterna blir ägarlägenheter.

Nya byggnader är aldrig billiga, ansvarsfulla nya byggnader än mindre, men i det här huset har vi strävat efter enkelhet i konstruktionen och ett effektivt utnyttjande av byggnads­volymen, vilket påverkar kostnaden positivt. Förutom en liten ersättning för risktagandet finns det inte heller någon vinst som den som deltar i projektet ska betala till en kommersiell projektutvecklare.

Den som vill vara med och genomföra projektet köper in sig med ett litet belopp i projektbolaget, men åtar sig samtidigt att stå för sin del i markköp, fastighetsdelning och byggandet av huset. Därefter kan man göra i princip vad man vill med sin våning, lägenhet eller lokal.

Den som är intresserad av att vara med på ett annat sätt, genom att hyra in sig i huset, att köpa in sig i en andel tillsammans med andra eller att på något sätt hjälpa till med genomförandet, är självklart välkommen att höra av sig.