Category Archives: Bostäder

Jungfrugatan 6A

Projekt:                                Jungfrugatan 6A                                             Stockholm Vårt uppdrag:                        Återbostadisering av kontorslokaler till bostäder i sekelskifteshus på Östermalm. Byggherre:                            Savills Entreprenadform:                  Generalentreprenad Byggstart:                             2012 Färdigställande                     2012

Johannelund

  Projekt:               Johannelund Hässelby / Vinsta, Stockholm Vårt uppdrag:       Byggherreombud, projekt- och projekteringsledning, arkitektur, konstruktion Aktiv medverkan i detaljplanearbetet Byggherre:           Botrygg Bygg AB                            Projektutveckling i samarbete med övriga byggherrar i området; Skanska, Svenska Bostäder och Abacus / Järntorget Korta fakta: Projekttyp:           Ny Trädgårdsstad innehållande sammanlagt ca 500 lägenheter, jämnt fördelade mellan hyresrätt och […]