omniplan är ett arkitekt- och projektledningsföretag med särskilt fokus på hållbarhet, byggemenskaper, egenutvecklade projekt och speciella projekt inom och utom Sverige.

Most Sustainable Architecture and Project management Practice 2022- Stockholm

TJÄNSTER
Projektledning, projektlots (för byggemenskaper), byggherreombud, arkitektur

HÅLLBARHET
”Bara de byggnader och miljöer som framtiden kan och vill behålla är hållbara på riktigt.”

Byggande och byggnader står tillsammans för runt 40% av de globala koldioxidutsläppen, byggandet är en storanvändare av giftiga kemikalier och den största källan till avfall på våra deponier.

Vår generations byggande definierar miljöer som människor ska leva i under kommande årtionden, om inte århundraden.

För att byggande ska vara hållbart måste det resultera i byggnader och städer där människor trivs. Dessutom måste det vara fritt från gifter, det får varken i sin tillblivelse eller i sin användning öka mängden växthusgaser i atmosfären och det får inte förorsaka avfall som inte kan återvinnas. 

omniplan vill med varje nytt projekt flytta fram gränserna för hållbart byggande

BYGGEMENSKAPER

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad. Läs mer på www.byggemenskap.se

Omniplan har aktivt deltagit i att utveckla konceptet i Sverige. Vi är än så länge det enda företaget i Sverige som erbjuder byggrupper en utbildad projektlots och vi är pionjärer på att lotsa byggemenskaper genom den långa processen till ett färdigt hus.

Omniplan har ansvar för flera delar av Vinnova-projektet Divercity, bl a utvecklingen av juridik och finansiering av byggemenskaper liksom för utbildning och studieresor. Läs mer på www.divcity.se

Altyapı sorgulama işleminden sonra sizler için uygun internet paketini seçebilir ve ucuz internet hizmetinden faydalanabilirsiniz.

BYGGANDE ARKITEKTER
Efter några egenutvecklade projekt som hittills inte realiserats stod det första egna projektet klart till samhällsbyggnadsexpot Vallastaden 2017. Nästa projekt blir en byggherregemenskap i Trelleborgsstadsdelen ”Övre”.

Omniplan är sedan starten en del av föreningen Byggande Arkitekter www.byggandearkitekter.se

SPECIELLA PROJEKT
Ända sedan starten har omniplan ofta arbetat med speciella projekt, bl a en lång rad av Sveriges ambassader runt om i världen, med stora generalkonsultuppdrag men också med små projekt som den flytande förskolan. Senast var vi ansvariga för att genomföra projektet för Sveriges paviljong vid världsutställningen i Dubai 2020, en stor massivträbyggnad helt utan betong och konstruktivt stål, utformad för nästan 100% återanvändning av komponenterna.

Här finns länkar till vårt systerkontor i Wien:

gaupenraub+/-

Pioniere des Urban Mining: gaupenraub +/- im Interview | STYLEPARK