omniplan är ett arkitekt- och projektledningsföretag med särskilt fokus på hållbarhet, byggemenskaper, egenutvecklade projekt och speciella projekt inom och utom Sverige.

TJÄNSTER
Projektledning, projektlots (för byggemenskaper), byggherreombud, arkitektur

MEDARBETARE

Staffan Schartner
Partner
070-850 88 55 
staffan.schartner@omniplan.se

 

Ulrike Schartner
Partner
0043 676 490 22 02
ulrike.schartner@omniplan.se

 

Therese Tunhielm
Kontorschef
070-608 48 74
therese.tunhielm@omniplan.se

 

 

HÅLLBARHET
Bara de byggnader och miljöer som framtiden kan och vill behålla är hållbara på riktigt.

Byggande och byggnader är tillsammans den största källan till koldioxidutsläpp, en storanvändare av giftiga kemikalier och byggandet är den största källan till avfall på våra deponier.

Det byggande som sker nu kommer att utgöra många av de miljöer som människor ska leva i under årtionden om inte århundraden som kommer.

För att byggande ska vara hållbart måste det skapa miljöer som människor trivs i. Dessutom måste det vara fritt från gifter, det får varken i sin tillblivelse eller i sin användning öka mängden växthusgaser i atmosfären och det får inte förorsaka avfall som inte kan återvinnas. 

omniplan vill med varje nytt projekt flytta fram gränserna för hållbart byggande

BYGGEMENSKAPER
En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad. Läs mer på www.byggemenskap.se

Omniplan har aktivt deltagit i att utveckla konceptet i Sverige. Vi är än så länge det enda företaget i Sverige som erbjuder byggrupper en utbildad projektlots och vi är pionjärer på att lotsa byggemenskaper genom den långa processen till ett färdigt hus.

Omniplan har ansvar för flera delar av Vinnova-projektet Divercity, bl a utvecklingen av juridik och finansiering av byggemenskaper liksom för utbildning och studieresor. Läs mer på www.divcity.se

BYGGANDE ARKITEKTER
Efter några egenutvecklade projekt som hittills inte realiserats stod det första egna projektet klart i Vallastaden i Linköping lagom till samhällsbyggnadsexpot 2017. Nästa projekt blir en byggherregemenskap i Trelleborgsstadsdelen ”Övre”.

Omniplan är sedan starten en del av föreningen Byggande Arkitekter www.byggandearkitekter.se

SPECIELLA PROJEKT
Ända sedan starten har omniplan ofta arbetat med speciella projekt, bl a en lång rad av Sveriges ambassader runt om i världen, med stora generalkonsultuppdrag men också med små projekt som den flytande förskolan. Just nu är vi ansvariga för att genomföra projektet med att få Sveriges paviljong vid världsutställningen i Dubai 2020 byggd.