Sveriges Ambassad, Nairobi

Projekt:               Svenska ambassaden i Nairobi, Kenya

Vårt uppdrag:       Konstruktion

Uppdragsgivare:  UD Fast   

Korta fakta:          I Nairobi, Kenya ska den svenska ambassaden flytta från sina befintliga lokaler till ett nytt område. Två befintliga villor ska delvis rivas och byggas till samt länkas samman. Det handlar även om stora arbeten utanför det nya kansliet, bland annat ska det byggas nya stödmurar, en anläggning för reservkraft och omhändertagande av spillvatten, en ny vaktbyggnad och en skyddsmur mot gatan.

Entreprenadtyp:   Styrd totalentreprenad

Byggstart: Maj 2010

Färdigställande: Början av 2011