Östergötlands Arkitekturpris 2017

Alla nominerade projekt fanns i Vallastaden, men Sveriges Arkitekters jury valde omniplans bostadshus som det allra bästa.

Pristext:

iValla (kvarteret Integralen 6) tilldelas Östergötlands Arkitekturpris år 2017 för ett konsekvent genomfört flervåningshus där trämaterialet har fått komma till uttryck i såväl stomme som gestaltning, och med en flexibel och kreativ planlösning som efter hand kan anpassas till livets olika skiften.

Beskrivning: Vallastaden präglas av en ambition för hållbarhet och variation. iValla ger bättre än något annat objekt inom området uttryck för denna vilja. Huset svarar mot samhällets behov för bostadsutveckling både till planlösning och i materialval.

Byggnaden i fyra våningsplan innehåller lägenhetslösningar som kan fungera över en människas hela livstid. Möjligheter finns att kunna lägga till en del av en annan lägenhet för att utöka eller minska bostaden. Flexibiliteten gör också att det går att flytta väggar, badrum och kök. Sammantaget gör detta att det går att ordna kreativa ändringar i livsmiljön för olika skeden och behov under livet.

Både fasaden och stommen består av obehandlat trä som kommer att förändras över tid i färg och struktur. En del av den bärande konstruktionen är synlig på husets utsida och blir en del av den kraftfulla fasaden. Ingen kan undgå att se tanken bakom valet av trä som material. Entréterrasserna med anslutande balkonger inbjuder till samtal, och kan bidra till mer social gemenskap mellan grannar. Dessutom har arkitekten tänkt på att få till en fin kontakt från balkongerna ner mot de gemensamma stadsrummen Broparken med Smedstadsbäcken, Hugo Theorells gata (”trasmattegatan”) och Alva Myrdals plats.

Arkitekt Omniplan Arkitekter

Plan Linköpings kommun

Byggherre Omniplan & Urban Properties