Skiss Övre Trelleborg

Skiss Övre Trelleborg

Vi har fått underlag från Trelleborgs kommun för att kunna göra en skiss och snart ska vi börja bjuda in till att vara med i projektet.

Vi har även deltagit på ett möte med Trelleborgs kommun där vi presenterade vår idé och koncept.

Skissen är framtagen i samarbete med Jan Schott på Arkiform.