Category Archives: Projekt

T4övre i Trelleborg; Ett radikalt trähus med återvunnet tegel, fyra hela våningsplan, två lokaler och tre vindslägenheter att bygga och använda som man själv vill.

     Oavsett var man står ideologiskt i nutidens ofta polariserade diskussion brukar man kunna enas om att byggandet sällan ger upphov till glädjeyttringar. De allra flesta trivs bättre i miljöer som har åtminstone 100 år på nacken än i de stadsdelar som byggts de senaste decennierna. Ändå har många svårt att sätta fingret på […]

Byggemenskap Gården, Rosendal, Uppsala

omniplans uppdrag för Byggemenskap Gården var bland annat som projektlots för att driva processen framåt, ge råd om vilka beslut som måste fattas, vilka avtal som bör tecknas, vad de bör innehålla och vilken extern expertis som ska anlitas. Vi har även stöttat upp med projektplan, ekonomisk plan och löpande kostnadsuppföljning. Utöver uppdraget som projektlots […]

Expo2020

Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet. omniplans roll i projektet är som byggprojektchef. Paviljongen ”The Forest” är helt […]

iValla, Vallastaden, Linköping

 Projekt:                            iValla Aktör: Omniplan & Urban Properties | Arkitekt: Omniplan Arkitekter Huset är byggt av trä, ett material som binder koldioxid istället för att vara en miljöbov. Dessutom är huset konstruerat för att vara föränderligt. Genom att hiss och schakt placeras utanför huset och alla installationer dras i installationsgolv skapas unika möjligheter för husets boende att själva flytta väggar, […]

Sveriges Ambassad i Wien, Österrike

 Projekt:                               Residenset Wien                                             Österrike Vårt uppdrag:                        Projektledare vid ombyggnad av stadsvilla i Wien från 1875, tidigare ambassadörsresidens, till ny svensk ambassad med                                                        representationsutrymmen.    […]

Henriksdalshamnen

Projekt:               Henriksdalshamnen Hammarby Sjöstad, Stockholm Vårt uppdrag:       Konstruktion Byggherre:           Botrygg Bygg AB Korta fakta:          Del av kvarteret med 3 bostadshus med totalt cirka 96 lägenheter, samt restauranger i 2 av husen och lokaler i det tredje. Garage finns under två av byggnaderna. Fasaden i två av husen består av platsgjutna väggar, isolering och puts. […]

Jungfrugatan 6A

Projekt:                                Jungfrugatan 6A                                             Stockholm Vårt uppdrag:                        Återbostadisering av kontorslokaler till bostäder i sekelskifteshus på Östermalm. Byggherre:                            Savills Entreprenadform:                  Generalentreprenad Byggstart:                             2012 Färdigställande                     2012

American Express Nordiq HQ, Stockholm

Projekt:               American Express Nordiq HQ                            Södermalm, Stockholm Vårt uppdrag:      Sedan flera år hanterar vi alla fysiska förändringar i kontorsmiljön hos American Express, ett dynamiskt företag med ständiga skiftningar i                             organisationen Uppdragsgivare:  American Express Real Estate EMEA och AMF

Sveriges Ambassad, Nairobi

Projekt:               Svenska ambassaden i Nairobi, Kenya Vårt uppdrag:       Konstruktion Uppdragsgivare:  UD Fast    Korta fakta:          I Nairobi, Kenya ska den svenska ambassaden flytta från sina befintliga lokaler till ett nytt område. Två befintliga villor ska delvis rivas och byggas till samt länkas samman. Det handlar även om stora arbeten utanför det nya kansliet, bland annat […]