Hornsbergs strandpark

Projekt:               Hornsberg strandpark

                           Kungsholmen, Stockholm

Vårt uppdrag:       På västra Kungsholmen ska landskapet i anslutning till Mälaren färdigställas samband med utförandet av nya bostadsprojekt. Vårt uppdrag består av att konstruera nya ramper, trappor, en utomhus duschanläggning, en pergola, en teknikkammare och anslutningar till kaj och flytbryggor.

Färdigställande:    2010

Byggherre:           Exploateringskontoret i Stockholm

Entreprenadstyp:  Generalentreprenad