Author Archives: Omniplan

Byggemenskap Gården, Rosendal, Uppsala

omniplans uppdrag för Byggemenskap Gården var bland annat som projektlots för att driva processen framåt, ge råd om vilka beslut som måste fattas, vilka avtal som bör tecknas, vad de bör innehålla och vilken extern expertis som ska anlitas. Vi har även stöttat upp med projektplan, ekonomisk plan och löpande kostnadsuppföljning. Utöver uppdraget som projektlots […]

Expo2020

Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet. omniplans roll i projektet är som byggprojektchef. Paviljongen ”The Forest” är helt […]