Gården påbörjar systemprojektering!

Rosendal-etapp-3-och-Carlshage

Gården har fyllt 85% av bostäderna som är nödvändiga för att medlemsavtalet ska börja gälla och systemprojekteringen påbörjas i oktober.

Uppsala kommun har även beslutat att upplåta marken med tomträtt, vilket dramatiskt förbättrat möjligheterna för mindre kapitalstarka medlemmar att vara med i projektet.