Expo2020

Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet.

omniplans roll i projektet är som byggprojektchef.

Paviljongen ”The Forest” är helt byggd i trä! Ingen betong har används och så lite stål som möjligt.

Man har transporterat ca 300 trädstammar från Dalarna till Dubai, varpå den längsta trädstammen är ca 20 meter.

Expo2020 är öppet mellan 1 oktober 2021- 31 mars 2022.