Vattentornet

Projekt:               Vattentornet

                           Sundbyberg

Vårt uppdrag:       Konstruktion av ombyggnad av befintligt vattentorn samt nybyggnad av förrådspaviljong.

Byggstart:            2010

Byggherre:           Sundbybergs Stad

Entreprenadstyp:  Generalentreprenad

Kort fakta:            Det Q-märkta, 100 år gamla vattentornet i Sundbyberg skall byggas om för café- och utställningsverksamhet. Byggnaden skall även anpassas till dagens krav, med ny hiss, teknikvåning och utrymningstrappa.