Byggemenskap Gården, Rosendal, Uppsala

omniplans uppdrag för Byggemenskap Gården är bland annat som projektlots för att driva processen framåt, ge råd om vilka beslut som måste fattas, vilka avtal som bör tecknas, vad de bör innehålla och vilken extern expertis som ska anlitas.
Vi har även stöttat upp med projektplan, ekonomisk plan och löpande kostnadsuppföljning.
Utöver uppdraget som projektlots har vi också tagit fram inredningskoncept för gemensamma ytor och koordinerat individualiseringen av 34 lägenheter.
Fakta över huset                                                                                                       
Inflytt           Hösten 2021
Stomme       KL- trä
Fasad          Träpanel
Balkonger    Limträ
Fönster        Trä
Trappor        Massiva KL-trätrappor
Installationer i övergolv
Upplåtelseform 70% BR
Uppskattningsvis 30% HR
Gästrum för 2 pers
Gemensamt kök, vardagsrum, bastu och tvättstuga
Huset i siffror
Tomtstorlek           1300 m2
Våningar                4
Antal hushåll          35
Total BOA              1688 m2
Gemensam lokal   117 m2
Takterrass             ~100 m2