Category Archives: Byggemenskaper

T4övre i Trelleborg; Ett radikalt trähus med återvunnet tegel, fyra hela våningsplan, två lokaler och tre vindslägenheter att bygga och använda som man själv vill.

     Oavsett var man står ideologiskt i nutidens ofta polariserade diskussion brukar man kunna enas om att byggandet sällan ger upphov till glädjeyttringar. De allra flesta trivs bättre i miljöer som har åtminstone 100 år på nacken än i de stadsdelar som byggts de senaste decennierna. Ändå har många svårt att sätta fingret på […]

En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 4 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 4 av 4 Det TEKNISKA Byggnaden är ett rent trähus, 4 våningar högt och med två trapphus. Bottenplattan och plintarna för balkongerna är visserligen av betong, men i övrigt är alla bärande delar, inkl. hisschakt, trapphus, trapplopp, ytterväggar (även under mark), balkonger, takkonstruktioner osv av KL- och limträ. […]

En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 3 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 3 av 4 Det FINANSIELLA Det är dyrt att bygga nytt. Notan slutade på 22.500,-/m2 BTA rena byggkostnader efter att priserna på byggmaterial sprungit iväg, ungefär lika mycket som ett liknande hus byggt av en kommersiell investerare. Alla med bostadsrätt betalar 45.000,-/m2 BOA i insats med en ganska […]

En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 2 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 2 av 4 Det GEMENSAMMA Idén till projektet kom ur längtan efter att kunna ha något gemensamt utöver den egna lägenheten och den egna familjen. De familjer som startade projektet bodde tidigare runt samma gård, där de på somrarna hade en värdefull gemenskap. På vintern avstannade det spontana […]

Byggemenskap Gården, Rosendal, Uppsala

omniplans uppdrag för Byggemenskap Gården var bland annat som projektlots för att driva processen framåt, ge råd om vilka beslut som måste fattas, vilka avtal som bör tecknas, vad de bör innehålla och vilken extern expertis som ska anlitas. Vi har även stöttat upp med projektplan, ekonomisk plan och löpande kostnadsuppföljning. Utöver uppdraget som projektlots […]

Gården påbörjar systemprojektering!

Rosendal-etapp-3-och-Carlshage

Gården har fyllt 85% av bostäderna som är nödvändiga för att medlemsavtalet ska börja gälla och systemprojekteringen påbörjas i oktober. Uppsala kommun har även beslutat att upplåta marken med tomträtt, vilket dramatiskt förbättrat möjligheterna för mindre kapitalstarka medlemmar att vara med i projektet.

Föreningen för Byggemenskaper i Almedalen

Första seminariet ut är Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med? Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter 1/7 2019, 13:00 – 13:45 Strandgatan 16A För att se när byggemenskaper håller sina seminarier gå in på: http://program.almedalsveckan.info/event/search/ Skriv ”byggemenskaper” i sökrutan.