Ögonmåttet, Stockholm

Projekt:               Ögonmåttet

Södermalm, Stockholm

Vårt uppdrag:       Skiss till markanvisningsansökan

Beställare:            Omniprojekt

Korta fakta:

Projekttyp:           Skiss till utnyttjande av luftrummet ovan en av Södermalms sämst utnyttjade parker

Projektet kommer inte att förverkligas