BRF iValla som exempel på förebildligt nordiskt träbyggande

Omniplans trähus i Vallastaden är ett av 25 trähusprojekt som Nordiska Rådet valt ut för en ny bok. Hedrande, även om presentationen knappast gör projektet rättvisa.