Felleshuset kommer igång igen

Det borde ha varit klart i expot i september 2017, men trots ansträngningarna var det nästintill omöjligt att hitta material och arbetskraft (åtminstone till rimliga kostnader) i Linköping under första halvan av 2017. De entreprenörer som anlitats hoppade av med olika motiveringar, men nu har Pär Harryson Väg & Byggnad kontrakterats som generalentreprenör för de arbeten som återstår.