Johannelund

 

Projekt:               Johannelund

Hässelby / Vinsta, Stockholm

Vårt uppdrag:       Byggherreombud, projekt- och projekteringsledning, arkitektur, konstruktion

Aktiv medverkan i detaljplanearbetet

Byggherre:           Botrygg Bygg AB

                           Projektutveckling i samarbete med övriga byggherrar i området; Skanska, Svenska Bostäder och Abacus / Järntorget

Korta fakta:

Projekttyp:           Ny Trädgårdsstad innehållande sammanlagt ca 500 lägenheter, jämnt fördelade mellan hyresrätt och bostadsrätt, vissa kommersiella                                      lokaler och en ny förskola.

                           Vår del innehåller ca 180 lägenheter, HR+BR, i 11 olika byggnader.

                           Ambitionen är en tät, småskalig bebyggelse i flerfamiljshus där alla har tillgång till en halvprivat trädgård, avskiljd med plank och häckar                                 från omgivande gator och parker.

Area:                   ca 16.000 m2 BTA

Byggstart:            Troligen 3kv 2010

Entreprenadtyp:   Troligen delad entreprenad med byggledning från Botrygg Bygg AB