omniplan får markanvisning i Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun har valt ut 5 av 16 intressenter för att vara med i första etappen av den nya stadsdelen Övre. Omniplan projektutveckling har valts ut för ett projekt som baseras på idén om att skapa en byggherregemenskap med lokala intressenter som antingen själva vill bo i huset eller som vill vara med som långsiktiga delägare i projektet och i det färdiga huset. Byggnaden blir självklart ett rent trähus, om än med en stenfasad mot gatan, och med stora gemensamma utrymmen på vinden – under ett stort glastak.

Projektet är öppet för den som vill vara med och se det förverkligat!