Sveriges paviljong till Expo 2020 i Dubai flyttar fram gränserna för träbyggandet

Alessandro-Ripellino-Arkitekter_Studio-Adrien-Gardere_Luigi-Pardo-Architetti_the-forest_main-image
Alessandro-Ripellino-Arkitekter_Studio-Adrien-Gardere_Luigi-Pardo-Architetti_the-forest_glade

Det är självklart att de stiliserade träden i ”The Forest” kommer att vara några hundra svenska granstammar. Servicetornen med hissar och trappor byggs av KL-trä, liksom de ”trädkojor” som inrymmer kontor och den generösa konferensanläggningen. Isoleringen (för att inte förlora kylan inne i byggnaden) är träfiberisolering och där det går att använda trä istället för metall eller plast är valet självklart. Nytt är att grundläggningen, som ska kunna hantera de 20m långa, fristående stammarna och de stora lasterna från den egentliga byggnaden 10m upp i luften, också kommer att vara helt i trä. Paviljongen blir troligen den enda på världsutställningen som klarar sig helt utan cement och betong. Enkla beräkningar pekar på att bara det trä som utgör stommen har bundit långt över 2000 ton koldioxid när det växt till. Samma mängd betong skulle istället ha förorsakat minst 1000 ton koldioxid för tillverkningen av cement och ytterligare ett par hundra ton för de armeringsjärn som skulle behövt. Nettoeffekten kommer att vara många tusen ton CO2.