”The Forest”- Skogen som inspiratör och leverantör