Byggemenskap Gården får klart med markanvisningsavtal

Kommunen har godkänt det underlag som Andreas Martin-Löf arkitekter och omniplan har hjälpt till att ta fram. Nu vidtar arbetet med att få klart interna avtal, värva ytterligare några medlemmar, göra klart finansieringen och hitta entreprenörer.

(omniplan har uppdraget som projektlots till byggemenskapen)