En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 3 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN?

Del 3 av 4

Det FINANSIELLA

Det är dyrt att bygga nytt. Notan slutade på 22.500,-/m2 BTA rena byggkostnader efter att priserna på byggmaterial sprungit iväg, ungefär lika mycket som ett liknande hus byggt av en kommersiell investerare.

Alla med bostadsrätt betalar 45.000,-/m2 BOA i insats med en ganska låg skuld i föreningen, bortsett från hyresrätterna, och hyresgästerna klarar sig med en hyra klart under vad som är vanligt i stadsdelen.

Men – eftersom projektet är byggt enligt självkostnadsprincipen kan pengar som i andra projekt ska täcka vinstkrav och marknadsrisker i stället användas till att höja kvaliteten och att få råd med utrymmen för det sociala livet. En effekt av de skräddarsydda lägenheterna är dessutom färre privata kvadratmetrar utan att förlora i användbarhet.

Huset ägs av en BRF. De flesta har bostadsrätt, men en knapp fjärdedel är hyresrätter eftersom alla i gruppen inte hade förutsättningar för att få ett eget banklån. Eftersom alla bor till självkostnadspris blir skillnaden att föreningen har lånen för hyresrätterna, de boende själva för bostadsrätterna.

Några i gruppen var angelägna om att kunna bo i bostadsrätt som en säker kapitalplacering, andra hade inte möjlighet att få ett bostadslån beviljat. Byggnaden ägs därför av en BRF medan nästan en fjärdedel av lägenheterna upplåts med hyresrätt till självkostnadspris, dvs föreningen har ett lån för att kunna bygga hyresrätterna. Ränta och amortering på lånet betalas via hyran. Tomtkostnaden, drift och underhåll delas lika på hyresgäster och bostadsrätter. På så sätt har ”fattiga och rika” kunnat samsas i samma projekt.

En byggemenskap har sällan problem med boendekostnaden efter inflytt, men fram till dess är det mesta av de privata tillgångarna bundna i det nuvarande boendet. Problemet är att köpa marken och finansiera bygget.

Alla i byggemenskapen, både de som hyr och de i bostadsrätt, har betalat in ett lika stort egenkapital, 3600,- per kvadratmeter. Kommunen har hjälpt till med tomträtt under byggtiden och säljer marken efter inflytt. Boverkets kreditgarantier är dyra men de möjliggör en högre belåning under byggtiden.