För första gången i Sverige!

Äntligen är den här- projektlotsutbildning för byggemenskaper!