En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 4 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN?

Del 4 av 4

Det TEKNISKA

Byggnaden är ett rent trähus, 4 våningar högt och med två trapphus. Bottenplattan och plintarna för balkongerna är visserligen av betong, men i övrigt är alla bärande delar, inkl. hisschakt, trapphus, trapplopp, ytterväggar (även under mark), balkonger, takkonstruktioner osv av KL- och limträ. Under mark finns ingen plastisolering. Istället står byggnaden i ett tjockt lager av skumglas. Ytterväggarna är isolerade med träfiberisolering och klädda med Organowood-panel. Det platta taket har för säkerhets skull cellglasisolering på prefabricerade element av KL-trä, limträ, plywood och träfiberisolering. Taken är täckta med växter.

Framför huset mot gatan finns ett separat sop- och cykelskjul. På gården kommer ett växthus och en verkstad.

Ytterväggar, trapphus och hisschakt är bärande och stabiliserande tillsammans med en kort ”hjärtvägg” och en pelare i varje hushalva. Det innebär att lägenhetsindelningen har kunnat göras helt fritt inom de stora, öppna våningsplanen. Mot gården finns en genomgående balkongkonstruktion som bärs av pelare och stora, regelbundet utplacerade väggöppningar från golv till (nästan) tak. De boende har själva valt vilken typ av fönster och balkongdörrar som ska finnas i varje öppning. På några ställen står en lägenhetsskiljande vägg mitt i öppningen.

Mot gatan är öppningarna färre och mindre, men även här har de boende bestämt vad de ska innehålla, franska balkongdörrar eller olika typer av fönster – och på några ställen har de förskjutits eller bytt storlek för att passa lägenheten bakom.

Alla rör, ledningar och kanaler ligger ovanpå träbjälklaget i en övergolvkonstruktion som även hjälper till akustiskt. Här får också konvektorerna plats framför de stora fasadöppningarna.

På taket finns en ren frånluftsventilation med effektiv värmeväxling till tappvatten och värmesystemet. Friskluft kommer genom väggen direkt till konvektorerna innanför fönster och balkongdörrar.

Solpanelerna som skärmtak över balkongerna, batterianläggningen och den smarta styrningen av elsystemet har fått skjutas på framtiden av budgetskäl.