En artikelserie- Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN? Del 2 av 4

Vad är speciellt med BYGGEMENSKAP GÅRDEN?

Del 2 av 4

Det GEMENSAMMA

Idén till projektet kom ur längtan efter att kunna ha något gemensamt utöver den egna lägenheten och den egna familjen. De familjer som startade projektet bodde tidigare runt samma gård, där de på somrarna hade en värdefull gemenskap. På vintern avstannade det spontana sociala livet eftersom det inte fanns någon bra plats att träffas.

På så sätt föddes idén om att bilda en byggemenskap för att tillsammans planera, bygga och bo i ett hållbart flerfamiljshus, organiserat runt ett gemensamt, rymligt ”vardagsrum”, ett hus där man har sina egna lägenheter men samtidigt gott om gemensamma utrymmen.

Under tiden som projektet utvecklats har några av de ursprungliga medlemmarna av olika skäl fallit ifrån och många andra kommit till. Alla i föreningen har valts in av de framtida grannarna, men det är ändå en mycket varierad grupp – både i ålder, finansiella möjligheter, nationalitet, utbildning, yrke, karaktär eller vad man kan vilja mäta.

Alla som bott i en bostadsrättsförening vet att det är mycket arbete att tillsammans sköta ett hus. Behoven av samordning och gemensamma beslut blir ännu mycket större när man bygger och tar stora risker tillsammans. Vi har hjälpt gruppen att formulera grunderna för hur samarbete, beslutsfattande och konflikthantering ska gå till och vi har lotsat genom processen genom projektet. Det positiva med den intensiva och inte helt konfliktfria processen är att de blivande grannarna lär känna varandra på ett sätt som knappast skulle vara möjligt annars.

Många av de svåraste besluten handlar om de gemensamma utrymmena. När man kommer in i en av de två entréerna ser man in i det gemensamma vardagsrummet, där det finns plats för alla, med sin eldstad och ett generöst kök. Alldeles intill finns ett hobbyrum och en tvättstuga med torkrum. Bastun ligger i anslutning till trädgården. Verkstaden med en dörr ut mot gatan. För övernattande gäster finns ett gästrum och på taket finns det en terrass med pergola.

Inte bara mellan utan också inom familjerna är balansen mellan det gemensamma och det individuella viktigt. Flera familjer har halvvuxna barn i egna lägenheter, på olika sätt knutna till och samtidigt skilda från föräldrarna. På en våning bor frånskilda föräldrar, barn och mormor i var sin lägenhet, separat men tillsammans.