Author Archives: Omniplan

Jungfrugatan 6A

Projekt:                                Jungfrugatan 6A                                             Stockholm Vårt uppdrag:                        Återbostadisering av kontorslokaler till bostäder i sekelskifteshus på Östermalm. Byggherre:                            Savills Entreprenadform:                  Generalentreprenad Byggstart:                             2012 Färdigställande                     2012

American Express Nordiq HQ, Stockholm

Projekt:               American Express Nordiq HQ                            Södermalm, Stockholm Vårt uppdrag:      Sedan flera år hanterar vi alla fysiska förändringar i kontorsmiljön hos American Express, ett dynamiskt företag med ständiga skiftningar i                             organisationen Uppdragsgivare:  American Express Real Estate EMEA och AMF

Sveriges Ambassad, Nairobi

Projekt:               Svenska ambassaden i Nairobi, Kenya Vårt uppdrag:       Konstruktion Uppdragsgivare:  UD Fast    Korta fakta:          I Nairobi, Kenya ska den svenska ambassaden flytta från sina befintliga lokaler till ett nytt område. Två befintliga villor ska delvis rivas och byggas till samt länkas samman. Det handlar även om stora arbeten utanför det nya kansliet, bland annat […]

Vattentornet

Projekt:               Vattentornet                            Sundbyberg Vårt uppdrag:       Konstruktion av ombyggnad av befintligt vattentorn samt nybyggnad av förrådspaviljong. Byggstart:            2010 Byggherre:           Sundbybergs Stad Entreprenadstyp:  Generalentreprenad Kort fakta:            Det Q-märkta, 100 år gamla vattentornet i Sundbyberg skall byggas om för café- och utställningsverksamhet. Byggnaden skall även anpassas till dagens krav, med ny hiss, teknikvåning och utrymningstrappa.

Judiska begravningsplatsen Stockholm

Projekt:               Judiska begravningsplatsen                            Skogskyrkogården, Stockholm Vårt uppdrag:       I anslutning till världskulturarvet Skogskyrkogården skall en utökning av den befintliga judiska begravningsplatsen utföras. Byggarbetet innefattar en 500 meter lång murad konstruktion, entrétak och ekonomibyggnad. Färdigställande:    2010 Byggherre:           Judiska församlingen Entreprenadstyp:  Generalentreprenad

Johannelund

  Projekt:               Johannelund Hässelby / Vinsta, Stockholm Vårt uppdrag:       Byggherreombud, projekt- och projekteringsledning, arkitektur, konstruktion Aktiv medverkan i detaljplanearbetet Byggherre:           Botrygg Bygg AB                            Projektutveckling i samarbete med övriga byggherrar i området; Skanska, Svenska Bostäder och Abacus / Järntorget Korta fakta: Projekttyp:           Ny Trädgårdsstad innehållande sammanlagt ca 500 lägenheter, jämnt fördelade mellan hyresrätt och […]

Hornsbergs strandpark

Projekt:               Hornsberg strandpark                            Kungsholmen, Stockholm Vårt uppdrag:       På västra Kungsholmen ska landskapet i anslutning till Mälaren färdigställas samband med utförandet av nya bostadsprojekt. Vårt uppdrag består av att konstruera nya ramper, trappor, en utomhus duschanläggning, en pergola, en teknikkammare och anslutningar till kaj och flytbryggor. Färdigställande:    2010 Byggherre:           Exploateringskontoret i Stockholm […]

Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad, Stockholm

Projekt:               Sjöstadsporten kv Träslöjden / Park Inn Hammarby Hammarby Sjöstad, Stockholm Vårt uppdrag:       Generalkonsult och byggherreombud; Projektledning, projekteringsledning, arkitektur och delar av inrednings- och konstruktionsprojekteringen. Byggherre:           Botrygg Bygg AB Operatörer:          Rezidor Hotels AB (hotell); Emil & Emilia (förskola) Korta fakta: Projekttyp:           Stadskvarter med 8-18 våningar innehållande: – Park Inn Hammarby, mellanklasshotell med 177 […]

Sigridsberg, flytande förskola

Projekt:               Sigridsberg, flytande förskola Kungsholmen / Fredhäll, Stockholm Vårt uppdrag:       Egenutvecklat projekt i samarbete med Emil & Emilia och Kungsholmen sdf Projektledning, arkitektur, konstruktion, inredning Byggherre:           Omniprojekt Operatör:             Emil & Emilia Korta fakta: Projekttyp:           Specialanpassad förskola för fyra mindre barngrupper placerad i ett flytande skrov. Tänkt att placeras i befintliga maritima miljöer på […]