Author Archives: Omniplan

Ripellino arkitekter vinner arkitekttävlingen om Sveriges paviljong vid Expo 2020 i Dubai

Alessandro-Ripellino-Arkitekter_Studio-Adrien-Gardere_Luigi-Pardo-Architetti_the-forest_roof-terrace

Sveriges paviljong vid världsutställningen i Dubai 2020 kommer att vara en stiliserad skog med över 400 upp till 18m höga träd som bör en konferensanläggning placerad i en serie ”trädkojor” högt uppe i trädtopparna. Kojorna omges av eleganta arabiserande gitterverk som knyter ihop det boreala med  det orientaliska. Omniplan har uppdraget att leda projektet och […]

omniplan deltar i markanvisningstävling i Trelleborg

Redan på 60-talet slutade tågen gå till den övre järnvägsstationen i Trelleborg. Under många år fanns en bussterminal på platsen, men nu har Pågatågen börjat gå till stationen nere vid hamnen och bussarna har flyttat med. Den detaljplan som staden arbetat fram på platsen läker ihop såret i stadsväven på ett sätt som ger intryck […]

Östergötlands Arkitekturpris 2017

Alla nominerade projekt fanns i Vallastaden, men Sveriges Arkitekters jury valde omniplans bostadshus som det allra bästa. Pristext: iValla (kvarteret Integralen 6) tilldelas Östergötlands Arkitekturpris år 2017 för ett konsekvent genomfört flervåningshus där trämaterialet har fått komma till uttryck i såväl stomme som gestaltning, och med en flexibel och kreativ planlösning som efter hand kan […]

Felleshuset kommer igång igen

Det borde ha varit klart i expot i september 2017, men trots ansträngningarna var det nästintill omöjligt att hitta material och arbetskraft (åtminstone till rimliga kostnader) i Linköping under första halvan av 2017. De entreprenörer som anlitats hoppade av med olika motiveringar, men nu har Pär Harryson Väg & Byggnad kontrakterats som generalentreprenör för de […]

iValla, Vallastaden, Linköping

 Projekt:                            iValla Aktör: Omniplan & Urban Properties | Arkitekt: Omniplan Arkitekter Huset är byggt av trä, ett material som binder koldioxid istället för att vara en miljöbov. Dessutom är huset konstruerat för att vara föränderligt. Genom att hiss och schakt placeras utanför huset och alla installationer dras i installationsgolv skapas unika möjligheter för husets boende att själva flytta väggar, […]

Sveriges Ambassad i Wien, Österrike

 Projekt:                               Residenset Wien                                             Österrike Vårt uppdrag:                        Projektledare vid ombyggnad av stadsvilla i Wien från 1875, tidigare ambassadörsresidens, till ny svensk ambassad med                                                        representationsutrymmen.    […]

Henriksdalshamnen

Projekt:               Henriksdalshamnen Hammarby Sjöstad, Stockholm Vårt uppdrag:       Konstruktion Byggherre:           Botrygg Bygg AB Korta fakta:          Del av kvarteret med 3 bostadshus med totalt cirka 96 lägenheter, samt restauranger i 2 av husen och lokaler i det tredje. Garage finns under två av byggnaderna. Fasaden i två av husen består av platsgjutna väggar, isolering och puts. […]