Author Archives: Omniplan

Byggemenskap Gården, Rosendal, Uppsala

omniplans uppdrag för Byggemenskap Gården var bland annat som projektlots för att driva processen framåt, ge råd om vilka beslut som måste fattas, vilka avtal som bör tecknas, vad de bör innehålla och vilken extern expertis som ska anlitas. Vi har även stöttat upp med projektplan, ekonomisk plan och löpande kostnadsuppföljning. Utöver uppdraget som projektlots […]

Expo2020

Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet. omniplans roll i projektet är som byggprojektchef. Paviljongen ”The Forest” är helt […]

Gården påbörjar systemprojektering!

Rosendal-etapp-3-och-Carlshage

Gården har fyllt 85% av bostäderna som är nödvändiga för att medlemsavtalet ska börja gälla och systemprojekteringen påbörjas i oktober. Uppsala kommun har även beslutat att upplåta marken med tomträtt, vilket dramatiskt förbättrat möjligheterna för mindre kapitalstarka medlemmar att vara med i projektet.

Föreningen för Byggemenskaper i Almedalen

Första seminariet ut är Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med? Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter 1/7 2019, 13:00 – 13:45 Strandgatan 16A För att se när byggemenskaper håller sina seminarier gå in på: http://program.almedalsveckan.info/event/search/ Skriv ”byggemenskaper” i sökrutan.