Category Archives: Projekt

iValla, Vallastaden, Linköping

 Projekt:                            iValla Aktör: Omniplan & Urban Properties | Arkitekt: Omniplan Arkitekter Huset är byggt av trä, ett material som binder koldioxid istället för att vara en miljöbov. Dessutom är huset konstruerat för att vara föränderligt. Genom att hiss och schakt placeras utanför huset och alla installationer dras i installationsgolv skapas unika möjligheter för husets boende att själva flytta väggar, […]

Sveriges Ambassad i Wien, Österrike

 Projekt:                               Residenset Wien                                             Österrike Vårt uppdrag:                        Projektledare vid ombyggnad av stadsvilla i Wien från 1875, tidigare ambassadörsresidens, till ny svensk ambassad med                                                        representationsutrymmen.    […]

Henriksdalshamnen

Projekt:               Henriksdalshamnen Hammarby Sjöstad, Stockholm Vårt uppdrag:       Konstruktion Byggherre:           Botrygg Bygg AB Korta fakta:          Del av kvarteret med 3 bostadshus med totalt cirka 96 lägenheter, samt restauranger i 2 av husen och lokaler i det tredje. Garage finns under två av byggnaderna. Fasaden i två av husen består av platsgjutna väggar, isolering och puts. […]

Jungfrugatan 6A

Projekt:                                Jungfrugatan 6A                                             Stockholm Vårt uppdrag:                        Återbostadisering av kontorslokaler till bostäder i sekelskifteshus på Östermalm. Byggherre:                            Savills Entreprenadform:                  Generalentreprenad Byggstart:                             2012 Färdigställande                     2012

American Express Nordiq HQ, Stockholm

Projekt:               American Express Nordiq HQ                            Södermalm, Stockholm Vårt uppdrag:      Sedan flera år hanterar vi alla fysiska förändringar i kontorsmiljön hos American Express, ett dynamiskt företag med ständiga skiftningar i                             organisationen Uppdragsgivare:  American Express Real Estate EMEA och AMF

Sveriges Ambassad, Nairobi

Projekt:               Svenska ambassaden i Nairobi, Kenya Vårt uppdrag:       Konstruktion Uppdragsgivare:  UD Fast    Korta fakta:          I Nairobi, Kenya ska den svenska ambassaden flytta från sina befintliga lokaler till ett nytt område. Två befintliga villor ska delvis rivas och byggas till samt länkas samman. Det handlar även om stora arbeten utanför det nya kansliet, bland annat […]

Vattentornet

Projekt:               Vattentornet                            Sundbyberg Vårt uppdrag:       Konstruktion av ombyggnad av befintligt vattentorn samt nybyggnad av förrådspaviljong. Byggstart:            2010 Byggherre:           Sundbybergs Stad Entreprenadstyp:  Generalentreprenad Kort fakta:            Det Q-märkta, 100 år gamla vattentornet i Sundbyberg skall byggas om för café- och utställningsverksamhet. Byggnaden skall även anpassas till dagens krav, med ny hiss, teknikvåning och utrymningstrappa.

Judiska begravningsplatsen Stockholm

Projekt:               Judiska begravningsplatsen                            Skogskyrkogården, Stockholm Vårt uppdrag:       I anslutning till världskulturarvet Skogskyrkogården skall en utökning av den befintliga judiska begravningsplatsen utföras. Byggarbetet innefattar en 500 meter lång murad konstruktion, entrétak och ekonomibyggnad. Färdigställande:    2010 Byggherre:           Judiska församlingen Entreprenadstyp:  Generalentreprenad

Johannelund

  Projekt:               Johannelund Hässelby / Vinsta, Stockholm Vårt uppdrag:       Byggherreombud, projekt- och projekteringsledning, arkitektur, konstruktion Aktiv medverkan i detaljplanearbetet Byggherre:           Botrygg Bygg AB                            Projektutveckling i samarbete med övriga byggherrar i området; Skanska, Svenska Bostäder och Abacus / Järntorget Korta fakta: Projekttyp:           Ny Trädgårdsstad innehållande sammanlagt ca 500 lägenheter, jämnt fördelade mellan hyresrätt och […]