Author Archives: Omniplan

Gården påbörjar systemprojektering!

Rosendal-etapp-3-och-Carlshage

Gården har fyllt 85% av bostäderna som är nödvändiga för att medlemsavtalet ska börja gälla och systemprojekteringen påbörjas i oktober. Uppsala kommun har även beslutat att upplåta marken med tomträtt, vilket dramatiskt förbättrat möjligheterna för mindre kapitalstarka medlemmar att vara med i projektet.

Föreningen för Byggemenskaper i Almedalen

Första seminariet ut är Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med? Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter 1/7 2019, 13:00 – 13:45 Strandgatan 16A För att se när byggemenskaper håller sina seminarier gå in på: http://program.almedalsveckan.info/event/search/ Skriv ”byggemenskaper” i sökrutan.

Felleshuset äntligen klart

De sista skälvande timmarna innan påskledigheten bröt ut, på dagen 2 år efter startbeskedet, kom slutbeskedet för Felleshuset. Lagom till våren kan de boende i kvarteret ta huset i anspråk. Där finns ett uppvärmt rum för mindre sammankomster, ett litet pentry, några toalettutrymmen, en terrass och två kompletta övernattningsrum som vardera rymmer en hel familj. […]